tournooien

 • Mixtournooi, elke eerste zaterdag van de maand

 • Dorpentournooi

 • Carnavalstournooi (carnavalsmaandag)

 • Snerttournooi (2e zaterdag in december)

 • Internationaal Kermis-tournooi (zaterdag 7 september 2024)
  De wedstrijd begint om 10.00 uur.
  Aanmelden vanaf 09:30 uur. Kosten € 10,00 per doublet
  Er worden 4 wedstrijden gespeeld plus een finale wedstrijd.
  Inschrijven per e-mail naar: info@jeudeboulesverenigingdiessen.nl
  De inschrijvingen zijn geldig als het bedrag vóór 02-09-2024 is bijgeschreven
  op IBANNR: NL14RABO 011 13 19 331 t.n.v. Jeu de Boules vereniging De
  Onvermoeide.
  Wij verzoeken u om voor een doublet beide namen van de deelnemers plus
  de naam van de jeu de boules club bij de betaling te vermelden.