AGENDA

Elke eerste zaterdag van de maand spelen we het mixtournooi voor leden en gasten. 

Deelname € 2,50 P.P.
Inschrijven vanaf 13:00 uur. 
Aanvang wedstrijden 13:30 uur.

Info tel: 06 5899 2339

6 juli 2024
3 augustus 2024
5 oktober 2024
2 november 2024
7 december 2024

Internationaal Kermistournooi zaterdag 7 september 2024

de wedstrijd begint om 10.00 uur.
Aanmelden vanaf 09:30 uur. Kosten € 10,00 per doublet
Er worden 4 wedstrijden gespeeld plus een finale wedstrijd.
Inschrijven per e-mail naar: info@jeudeboulesverenigingdiessen.nl
De inschrijvingen zijn geldig als het bedrag vóór 02-09-2024 is bijgeschreven
op IBANNR: NL14RABO 011 13 19 331 t.n.v. Jeu de Boules vereniging De
Onvermoeide.
Wij verzoeken u om voor een doublet beide namen van de deelnemers plus
de naam van de jeu de boules club bij de betaling te vermelden.

10 november Open Dag