JEU DE BOULES VERENIGING “DE ONVERMOEIDE”

UIT DIESSEN ORGANISEERT VOOR DE 29E KEER EEN INTERNATIONAAL VAST DOUBLET KERMISTOERNOOI PLUS EEN FINALE WEDSTRIJD

            

Adres: Sportpark De Alsie, De Buskes 5, 5087 MA Diessen.

Zaterdag 7 september, de wedstrijd begint  om 10.00 uur.

Aanmelden vanaf 09:30 uur. Kosten € 10,00 per doublet

Er worden 4 wedstrijden gespeeld plus een finale wedstrijd.

Inschrijven per e-mail, uiterlijk 2 september 2024, naar: info@jeudeboulesverenigingdiessen.nl

De inschrijvingen zijn geldig als het bedrag vóór 02-09-2024 is bijgeschreven op NL14RABO 011 13 19 331 t.n.v. Jeu de Boules vereniging De Onvermoeide.

Wij verzoeken u om voor een doublet beide namen van de deelnemers bij de betaling te vermelden. Als je lid bent van een JdB vereniging ook graag de naam van de vereniging.

Soep, consumpties  en broodjes zijn verkrijgbaar in de kantine.

Betalingen bij voorkeur per PIN